Z dniem 1 sierpnia br. st. bryg. Grzegorz Janowski łódzki komendant wojewódzki PSP powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie mł. bryg. Adama Pstrokońskiego.

Dotychczas mł. bryg. Adam Pstrokoński pełnił funkcję dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bełchatowie. W spotkaniu wziął udział również bryg. Andrzej Marczak naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Łodzi

więcej

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy”. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. – Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. – W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

– Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

29 czerwca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP : st. bryg. Grzegorz Janowski z dniem 30 czerwca br. odwołał  ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie st. bryg.Wojciecha Jelenia. Z dniem 1 lipca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie dotychczasowemu dowódcy JRG Bełchatów mł. bryg. Adamowi Pstrokońskiemu.

St. bryg. Wojciech Jeleń swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1987 roku od nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dnia 01.09. 1992 mega-pizzeria.com , po ukończeniu studiów  i otrzymaniu tytułu mgr inż. pożarnictwa, został skierowany do służby w JRG w Bełchatowie. Swoją służbę rozpoczął na stanowisku dowódcy sekcji, a następnie objął stanowisko oficera ds. kontrolno – rozpoznawczych w KR PSP w Bełchatowie.

W dniu 15.11.1993 r. został mianowany na stanowisko z- cy dowódcy JRG, na którym pracował przez 6 lat. Po reformie administracyjnej  i zmianach kadrowych został dowódcą JRG. Podczas swojej 10 letniej służby na tym stanowisku dowodził wieloma trudnymi akcjami ratowniczo –  gaśniczymi. Były to m.in. pożar zwałowarki w kopalni Bełchatów, czy wypadek cysterny w Krześlowie.

W dniu 16.11.2009 r. został powołany na stanowisko z-cy komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie, a w 2013 roku został Komendantem Powiatowym w tutejszej jednostce.

Oprócz zadań typowo pożarniczych st. bryg. Wojciech Jeleń  organizował wiele różnorakich przedsięwzięć. Co roku organizowane były Mistrzostwa Województwa w lekkoatletyce, zawody  drużyn OSP. Pan komendant był również organizatorem Mistrzostw Polski strażaków w Piłce siatkowej w 2015 roku. Pan Wojciech Jeleń działał też społecznie. Przez 10 lat sprawował funkcję komendanta gminnego OSP Bełchatów.

W czasie swojej długoletniej służby został odznaczony wieloma medalami i orderami. Najważniejsze z nich to:

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Złoty znak związku

Złota odznaka „ Zasłużony  dla ochrony przeciwpożarowej”

Brązowa odznaka „Zasłużony dla obronności kraju”

Srebrny medal „Za długoletnią służbę”

Srebrny „Krzyż zasługi”.

 

Odwołanie Komendanta Powiatowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji