W dniu 17 września 2017 r. na terenie stadionu sportowego należącego do Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie obyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bełchatowskiego. W zawodach wzięło udział łącznie 21 zespołów w tym: 9 drużyn męskich, 5 drużyn żeńskich oraz 3 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców.

Strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Najlepszą męską drużyną pożarniczą (grupa „A”) okazali się strażacy z OSP Dobrzelów, II miejsce zajęli strażacy z OSP Wadlew a III miejsce strażacy z OSP Zelów.

Z pięciu startujących kobiecych drużyn pożarniczych (grupa „C”) najlepszą okazała się drużyna z OSP Dobrzelów, II miejsce zajęła drużyna z OSP Postękalice a na III miejscu rywalizację zakończyła drużyna z OSP Wypychów.

Najlepszą młodzieżową drużyną pożarniczą dziewcząt okazała się drużyna przy OSP Postękalice przed drużyną przy OSP Osiny i przy OSP Dobrzelów. Wśród chłopców I miejsce zajęła MDP przy OSP Pożdżenice przed drużyną przy OSP Dobrzelów i przy OSP Drużbice.

Poza konkurencją została przeprowadzona musztra.

Rywalizację drużyn podczas zawodów śledzili: Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie st. bryg. Wojciech Jeleń, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Bełchatowie Związku OSP RP st. bryg. w st. spocz. dh Stanisław Krasoń, p. Waldemar Wyczachowski – Starosta  Bełchatowski, v-ce Prezydent Bełchatowa, pani Burmistrz Zelowa, wójtowie, przewodniczący rad miast i gmin oraz zaproszonymi goście.   

Na zakończenie najlepszym drużynom i zawodnikom wręczono dyplomy, puchary oraz nagrody.

6 września 2017 r. w Kleszczowie na stadionie Ludowego Klubu Sportowego „OMEGA” odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Lekkoatletyce. W zawodach wystartowało ponad 200 funkcjonariuszy reprezentujących 19 komend powiatowych i miejskich PSP. Zawody odbyły się w pięciu konkurencjach: biegu na 100 m, pchnięciu kulą, skoku w dal, biegu na 1000 m oraz sztafecie 4×100 m. Zawodnicy walczyli indywidualnie, w sztafetach oraz walczyli o punkty drużynowo.

Reprezentacja bełchatowskiej Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej spisała się bardzo dobrze. Nasi strażacy wywalczyli między innymi drużynowo 2 miejsce na 100 metrów, 3 miejsce
w pchnięciu kulą. W klasyfikacji ogólnej po podliczeniu wszystkich konkurencji znaleźli się na bardzo dobrym czwartym miejscu. Zwyciężyła reprezentacja KP PSP w Opocznie.

Uroczystego wręczenia pucharów, medali i dyplomów dokonał Łódzki Komendant Wojewódzki PSP
w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, wicestarosta bełchatowski Grzegorz Gryczka, Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie st. bryg. Wojciech Jeleń wraz zastępcą st. kpt. Krzysztofem Kowalczykiem.

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku – powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. – Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Źródło: MSWiA

 

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie.
Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł.
Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

List sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego – dotacje dla OSP

gallery

31 stycznia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Bełchatowie odbyła się Narada Roczna podsumowująca działalność bełchatowskich strażaków w 2016 r. W naradzie udział wzięli m.in. Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Paweł Stępień, Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego p. Krzysztof Gajda, Prezes ZP ZOSP RP
w Bełchatowie dh st. bryg. w st. spocz. Stanisław Krasoń, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów p. dr Piotr Ozga, Z-ca Komendanta Policji w Bełchatowie mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu powiatu, prezesi zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP oraz komendanci gminni związku.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie – st. bryg. Wojciech Jeleń, który przedstawił „Informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, będące podsumowaniem działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w roku 2016. Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie omówił działania ratowniczo – gaśnicze bełchatowskich strażaków, przedstawił zrealizowane inwestycje, zakupy sprzętu pożarniczego oraz wskazał zadania do realizacji w 2017 r. Przedstawił statystykę zdarzeń z ubiegłego roku, porównując ilości tych zdarzeń z latami poprzednimi, podsumował działalności operacyjno – szkoleniową oraz kontrolno – rozpoznawczą.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bełchatowskiego interweniowały 1392 razy, prowadząc działania przy 298 pożarach, 1037 miejscowych zagrożeniach oraz 57 alarmach fałszywych. Średnio strażacy na terenie powiatu bełchatowskiego w działaniach ratowniczych interweniowali co 6 godzin i 18 minut.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Maciejewski.

gallery

[foogallery id=”347″]
gallerygallery

gallerygallery