Szkolenie z zakresu Kierowania Ruchem OSP


     Szkolenie z zakresu Kierowania Ruchem OSP

Szkolenie Kierowania ruchem organizowane przez WORD Piotrków Tryb. odbędzie się w KP PSP w Bełchatowie w dniu 6 maja 2017 o godz. 8:30. 
Ilość miejsc ograniczona, tj. 4 osoby z jednostki OSP KSRG.
Proszę Panów Komendantów Miejskich/Gminnych o przygotowanie zestawienia kandydatów z terenów gmin z uwzględnieniem: Imienia, nazwiska, numeru pesel i jednostki OSP oraz przesłanie list na adres: a.pstrokonski@straz.lodz.pl
Listy proszę przesłać do dnia 31.04.2017 r.   Szczegóły szkolenia telefonicznie z Naczelnikiem Wydziału.