Struktura Organizacyjna

WYKAZ STANOWISK :

 

Komendant Powiatowy PSP     

mł. bryg. mgr inż. Adam Pstrokoński

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP     
mł. bryg. mgr Krzysztof Kowalczyk

 JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

Dowódca JRG

Specjalista Ochrony Danych

st.kpt. mgr inż. Bartosz Stefanek

 

 

 

Zastępca Dowódcy JRG

Oficer prasowy

st.kpt. Michał Wieczorek

 


WYDZIAŁ DS. OPERACYJNO – SZKOLENIOWYCH W TYM SPRAWY OBRONNE

Naczelnik
kpt. mgr Kamil Rudziejewski

 

 


St. Specjalista
kpt. mgr inż. Przemysław Kowalski

 

 


POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

Dyżurny Operacyjny
mł. kpt. mgr inż. Rafał Jakubczyk

 

 

Dyżurny Operacyjny
kpt. mgr inż. Kamil Renosik

 

 

Dyżurny Stanowiska Kierowania
mł. asp. inż. Robert Susmęd

 

 

Dyżurny Stanowiska Kierowania
mł. asp. Artur Surgut

 

 

Dyżurny Stanowiska Kierowania
mł. ogn. Krzysztof Woźniak


SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

j.telazka Starszy Inspektor Sztabowy

Koordynator do spraw dostępności
asp. mgr Jarosław Telążka

 

 

 

Starszy Technik
mł. asp. mgr inż. Tomasz Miler

 

 

Technik
st. ogn. Krzysztof Malinowski

 


 SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH W TYM SPRAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

   Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr Jacek Blaźniak

 

 

 

St. Specjalista ds. organizacji i archiwizacji
mgr Kinga Stasiak – Zochniak


SEKCJA DS. FINANSÓW

m.rosniak

Główny Księgowy
kpt. mgr inż. Marzena Rośniak

 

 

Specjalista ds. finansów
mgr Monika Biegańska

 

 


SEKCJA DS. KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH W TYM SPRAWY BHP

   Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski

 

 

 

St. Specjalista
st. kpt. mgr inż. Cezary Krysiak

 

 

 


PRACOWNICY KP PSP BEŁCHATÓW