Struktura Organizacyjna


 

WYKAZ STANOWISK :

   Komendant Powiatowy PSP     

      st. bryg. mgr inż. Wojciech Jeleń

   
  

 

 

 

  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP     
    st. kpt. mgr Krzysztof Kowalczyk

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

 

  Dowódca JRG     
    bryg. mgr inż. Marcin Pryczek

 

 

 

   Zastępca Dowódcy JRG     
    mł. bryg. inż. Sylwester Baranowicz

 

 

 

WYDZIAŁ DS. OPERACYJNO – SZKOLENIOWYCH W TYM SPRAWY OBRONNE

 

   Naczelnik Wydziału     
    st. kpt. mgr inż. Adam Pstrokoński

 

 

 

                            Z-ca Naczelnika
                               mł. kpt. mgr Kamil Rudziejewski

 

POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

 

 

                           Dyżurny Operacyjny
                               kpt. inż. Przemysław Kowalski
                           Dyżurny Operacyjny
                               mł. kpt. mgr inż. Kamil Renosik
                           Dyżurny Stanowiska Kierowania
                               mł. asp. inż. Robert Susmęd
                           Dyżurny Stanowiska Kierowania
                               ogn. Michał Wlazłowski
                           Dyżurny Stanowiska Kierowania
                               mł. ogn. Krzysztof Woźniak

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

 

  Starszy Inspektor   
     asp. mgr Jarosław Telążka

 

 

                           

                            Starszy Technik
                              st. sekc. mgr inż. Tomasz Miler

                            Technik
                              st. ogn. Krzysztof Malinowski

 

 SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH W TYM SPRAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

   Kierownik Sekcji     
     
st. kpt. mgr Jacek Blaźniak

 

 

 

                           St. Specjalista ds. organizacji i archiwizacji
                                mgr Kinga Stasiak – Zochniak

 

SEKCJA DS. FINANSÓW

 

         Główny Księgowy     
            kpt. mgr inż. Marzena Rośniak

 

 

                                  Specjalista ds. finansów
                                    mgr Monika Biegańska

 

SEKCJA DS. KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH W TYM SPRAWY BHP

 

   Kierownik Sekcji     
    mł. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski

 

 

 

 

                              St. Specjalista
                               kpt. inż. Cezary Krysiak

 

PRACOWNICY KP PSP BEŁCHATÓW