Struktura Organizacyjna


 

WYKAZ STANOWISK :

   Komendant Powiatowy PSP     

      st. bryg. mgr inż. Wojciech Jeleń

   
  

 

 

 

  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP     
    mł. bryg. mgr Krzysztof Kowalczyk

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

 

   Dowódca JRG   
    st. kpt. mgr inż. Adam Pstrokoński

 

 

 

                           Zastępca Dowódcy JRG    
                             kpt.Michał Wieczorek

 

 

 

WYDZIAŁ DS. OPERACYJNO – SZKOLENIOWYCH W TYM SPRAWY OBRONNE  

                           Naczelnik
                              kpt. mgr Kamil Rudziejewski                                     

                           St. Specjalista
                            
kpt. mgr inż.Przemysław Kowalski

                           

POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

                           Dyżurny Operacyjny
                              mł. kpt. mgr inż. Rafał Jakubczyk
                           Dyżurny Operacyjny
                              kpt. mgr inż. Kamil Renosik
                           Dyżurny Stanowiska Kierowania
                               mł. asp. inż. Robert Susmęd
                           Dyżurny Stanowiska Kierowania
                               ogn. Michał Wlazłowski
                           Dyżurny Stanowiska Kierowania
                               mł. ogn. Krzysztof Woźniak

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

 

  Starszy Inspektor Sztabowy
     asp. mgr Jarosław Telążka

 

 

                           

                            Starszy Technik
                              st. sekc. mgr inż. Tomasz Miler

                            Technik
                              st. ogn. Krzysztof Malinowski

 

 SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH W TYM SPRAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

   Kierownik Sekcji     
     
st. kpt. mgr Jacek Blaźniak

 

 

 

                           St. Specjalista ds. organizacji i archiwizacji
                                mgr Kinga Stasiak – Zochniak

 

SEKCJA DS. FINANSÓW

 

         Główny Księgowy     
            kpt. mgr inż. Marzena Rośniak

 

 

                                  Specjalista ds. finansów
                                    mgr Monika Biegańska

 

SEKCJA DS. KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH W TYM SPRAWY BHP

 

   Kierownik Sekcji     
    mł. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski

 

 

 

 

                              St. Specjalista
                               st. kpt. mgr inż. Cezary Krysiak

 

PRACOWNICY KP PSP BEŁCHATÓW