Prewencja

Informacje o Zakładach Zwiększonego Ryzyka

_______________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie w sprawie sposobu połączeń urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie.

pobierz zarządzenie

_______________________________________________________________________________________________________

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – informacje

Materiał szkoleniowy dotyczący Turnieju znajduje się pod wskazanym linkiem:

karta zgłoszenia uczestników

_______________________________________________________________________________________________________

Odbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną

    Do pobrania wytyczne do odbioru obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną.
dokumentacja odbiorowa

_______________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
    Do pobrania zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – world

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – pdf

_______________________________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące wydania zaświadczenia o zdarzeniu
    Do pobrania wytyczne do składania wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia.

Zaświadczenie o pożarze – informacja

_______________________________________________________________________________________________________

Wniosek dot. wydania zaświadczenia o zdarzeniu
    Do pobrania wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o zdarzeniu.

Wniosek