Prewencja

Informacje o Zakładach Zwiększonego Ryzyka


Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie w sprawie sposobu połączeń urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – informacje

Materiał szkoleniowy dotyczący Turnieju znajduje się pod wskazanym linkiem:

karta zgłoszenia uczestników


Odbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną

    Do pobrania wytyczne do odbioru obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną.
dokumentacja odbiorowa – doc 

dokumentacja odbiorowa – pdf


Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Do pobrania zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – pdf

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – doc


Informacje dotyczące wydania zaświadczenia o zdarzeniu
Do pobrania wytyczne do składania wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia.

Zaświadczenie o pożarze – informacja – doc

Zaświadczenie o pożarze – informacja – pdf


Wniosek dot. wydania zaświadczenia o zdarzeniu
Do pobrania wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o zdarzeniu.

zaświadczenie – doc

zaświadczenie – pdf