Prewencja

Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie w sprawie sposobu połączeń urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie.

pobierz zarządzenie

_______________________________________________________________________________________________________

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – informacje

Pismo przewodnie

Regulamin Eliminacji Miejskich OTWP 2017

Regulamin Eliminacji Powiatowych OTWP 2017

karta zgłoszenia uczestników

Odbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną

    Do pobrania wytyczne do odbioru obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną.
pobierz wytyczne

_______________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
    Do pobrania zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

pobierz zawiadomienie

_______________________________________________________________________________________________________

Zaświadczenie o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu
    Do pobrania wytyczne do składania wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia.

pobierz wytyczne

_______________________________________________________________________________________________________

Wniosek dot. wydania zaświadczenia o zdarzeniu
    Do pobrania wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o zdarzeniu.

pobierz wniosek