Sekcje


SEKCJA RATOWNICTWA WODNO – NURKOWEGO


       W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie znajduje się sekcja nurków wchodząca w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego "PIOTRKÓW" oraz Centralnego Odwodu Operacyjnego. "Południową Grupę Nurkową" oprócz nurków z Komendy Powiatowej PSP z Bełchatowa, tworzą nurkowie z Komendy Miejskiej PSP z Piotrkowa Tryb., Komendy Powiatowej PSP z Radomska i Komendy Powiatowej PSP z Tomaszowa Mazowieckiego. Sekcja powstała w 2000 roku.
       W skład sekcji wchodzi sześciu funkcjonariuszy z uprawnieniami kierownika prac podwodnych, nurka i mł. nurka MSW, zawodowymi uprawnieniami nurka klasy III, płetwonurka P2 (KDP CMAS), płetwonurka podlodowego (PPL), płetwonurka w skafandrach suchych (PSS), płetwonurka nitroksowego (PN1), płetwonurka wrakowo – morskiego (PWM), zawodowymi uprawnieniami stermotorzysty oraz ratowników WOPR.
       Do podstawowych zadań sekcji należy:

ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi z powierzchni wody, lodu i kry lodowej, obiektów ograniczonych (zalanych wodą), obiektów hydrotechnicznych oraz z jednostek pływających i innych pojazdów,
ewakuacja zwierząt,
ewakuacja środków transportu i obiektów stwarzających zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego oraz zagrożenia w transporcie wodnym,
obwałowanie i uszczelnianie wałów powodziowych,
uszczelnianie instalacji, urządzeń i obiektów hydrotechnicznych w celu ograniczenia skutków nagłych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska,
stawianie zapór na obiektach wodnych,
likwidacja lub ograniczenie zagrożenia od substancji niebezpiecznych pod wodą (lub lodem),
rozpoznanie zagrożenia, w tym identyfikacja substancji niebezpiecznych,
uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznych oraz stosowanie innych technik ograniczających ich wypływ,
prognozowanie rozwoju zagrożenia dla życia i zdrowia oraz środowiska wodnego,
ewakuacja środków transportu i obiektów stwarzających zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego oraz zagrożenia w transporcie wodnym,
dostarczanie osobom poszkodowanym środków pomocnych w przetrwaniu podczas zatopień i powodzi,
udzielenie pomocy technicznej przy awariach wodnych środków transportu,
pomoc przy pobieraniu próbek wody i gruntu (dna),
pomoc w usuwaniu awarii podwodnej części obiektów hydrotechnicznych i instalacji,
wspomaganie Policji w wykonywaniu czynności procesowych, w szczególności poszukiwanie i wydobywanie zwłok i przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

    Zajmujemy się również profilaktyką w zakresie zapobiegania wypadkom na wodach otwartych, współpracując z administracją samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi. Nasi ratownicy uczestniczą w akcjach ratowniczo – poszukiwawczych na terenie woj. łódzkiego oraz w razie potrzeby na terenie całego kraju.

        Na wyposażeniu sekcji płetwonurków KP PSP w Bełchatowie są:

        1.    samochód terenowy – SRw Mercedes 911B z 1983 roku,
        2. łódź wiosłowa typ 410 z przyczepką podłodziową PC 500 ,
        3.    łódź wiosłowa z silnikiem zaburtowym Johnson 15 KM i przyczepą podłodziową,
        4.    centrala z zestawem słuchawkowym do łączności podwodnej przewodowej MK2 DCI,
        5.    2 kabloliny 50 m,
        6.    2 maski pełnotwarzowe Divator Aga,
        7. 6 skafandrów suchych,
        8.    6 skafandrów mokrych,
        9.    6 zestawów typu twinset,
        10.    13 kpl. automatów nurkowych typu Apeks i Aqualung,
        11.    3 butle nurkowe 12 litrowe,
        12.    2 butle nurkowe 15 litrowe,
        13.    4 kamizelki ratunkowo – wypornościowe,
        14.    1 latarka nurkowa Gralmarine GL7,
        15.    2 latarki nurkowe Vega 2,
        16. 6 latarek nurkowych backup Tecline US-15,
        17. 5 konsol nurkowych,
        18. 5 komputerów nurkowych
        19.    kompletny sprzęt ABC dla 6 nurków,
        20.    torba PSP R1 z noszami i szynami Kramera.

        Do najważniejszego sprzętu, w który powinna być wyposażona sekcja należy wymienić:

        1. Łódź ratownicza PIONIER MULTI z silnikiem min. 60 KM i przyczepą podłodziową lub łódź typu RIB SPORTIS S-5400 z   silnikiem min. 60 KM i przyczepą podłodziową.
        2. Defibrylator – 1 kpl.

 


Powrót