Materiały dla OSP

Wykaz sprzętu do zakupu dla jednostek OSP spoza ksrg w roku 2018

Wykaz sprzętu

_______________________________________________________________________________________________________

Dotacja KSRG – katalog zakupów

Zakres przedmiotowy zakupów w ramach dotacji dla OSP w KSRG na 2018

_______________________________________________________________________________________________________

Karty wyszkolenia i wyposażenia OSP

pobierz plik – Karta wyposażenia jednostki OSP
pobierz plik – Karta wyszkolenia członków OSP

_______________________________________________________________________________________________________

Wniosek o dotację KSRG


pobierz plik – dotacja KSRG bieżąca
pobierz plik – dotacja KSRG inwestycyjna

_______________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z dotacji MSW

pobierz plik

_______________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z dotacji KSRG

pobierz plik

_______________________________________________________________________________________________________

Instrukcja korzystania z Platformy Edukacyjnej "Wioska Internetowa"

pobierz plik

_______________________________________________________________________________________________________

     Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

pobierz plik