Dotacje OSP

Programy priorytetowe NFOŚiGW przygotowane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

WFOŚiGW dofinansowanie OSP na 2020


Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

słowo wstępne KG PSP

tryb i zasady

wniosek wypelniony 2

WNIOSEK O DOTACJĘ OSP 2019_WYDATKI BIEŻĄCE – wersja do wypełnienia

Wzór- zakres planowanych zakupów

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Co wpisać w polu krótki opis przedsięwzięci?

Ogólny tytuł przedsięwzięcia (nie wpisujemy, że jednostka chce kupić np. prądownicę i 3 kpl. ubrań).

Wymagamy by jednostka dołączyła zakres planowanych zakupów na oddzielnym dokumencie  z podpisem i pieczątką prezesa OSP. 

 

Propozycje działań w zakresie wydatkowania środków Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych