Baza Lokalowa

Komenda Powiatowa PSP w Bełchatowie posiada w dyspozycji dwa obiekty budowlane:   

a) obiekt strażnicy:


 

 –      rok oddania strażnicy do użytku – częściowo XII.1997 r. i IX 1998 r.
 –      powierzchnia działki – 17161 m2
 –      powierzchnia zabudowy – 1347 m2
 –      powierzchnia użytkowa – 2236 m2
 –      kubatura – 12879 m3
 –      ilość kondygnacji – 3
 –      powierzchnia garaży – 400 m2
 –      ilość stanowisk garażowych – 8

b) budynek magazynowo – gospodarczy:

 

 

 –      powierzchnia użytkowa – 15 m2
 –      ilość kondygnacji – 1

Komenda na terenie JRG posiada również:
 –      plac ćwiczeń
 –      wspinalnia – 12 m
 –      boisko sportowe – 100 m2
 –      sala do ćwiczeń sportowych – 20 m2


Powrót