Z dniem 1 sierpnia br. st. bryg. Grzegorz Janowski łódzki komendant wojewódzki PSP powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie mł. bryg. Adama Pstrokońskiego.

Dotychczas mł. bryg. Adam Pstrokoński pełnił funkcję dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bełchatowie. W spotkaniu wziął udział również bryg. Andrzej Marczak naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Łodzi

więcej

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy”. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. – Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. – W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

– Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

29 czerwca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP : st. bryg. Grzegorz Janowski z dniem 30 czerwca br. odwołał  ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie st. bryg.Wojciecha Jelenia. Z dniem 1 lipca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie dotychczasowemu dowódcy JRG Bełchatów mł. bryg. Adamowi Pstrokońskiemu.

St. bryg. Wojciech Jeleń swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1987 roku od nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dnia 01.09. 1992 mega-pizzeria.com , po ukończeniu studiów  i otrzymaniu tytułu mgr inż. pożarnictwa, został skierowany do służby w JRG w Bełchatowie. Swoją służbę rozpoczął na stanowisku dowódcy sekcji, a następnie objął stanowisko oficera ds. kontrolno – rozpoznawczych w KR PSP w Bełchatowie.

W dniu 15.11.1993 r. został mianowany na stanowisko z- cy dowódcy JRG, na którym pracował przez 6 lat. Po reformie administracyjnej  i zmianach kadrowych został dowódcą JRG. Podczas swojej 10 letniej służby na tym stanowisku dowodził wieloma trudnymi akcjami ratowniczo –  gaśniczymi. Były to m.in. pożar zwałowarki w kopalni Bełchatów, czy wypadek cysterny w Krześlowie.

W dniu 16.11.2009 r. został powołany na stanowisko z-cy komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie, a w 2013 roku został Komendantem Powiatowym w tutejszej jednostce.

Oprócz zadań typowo pożarniczych st. bryg. Wojciech Jeleń  organizował wiele różnorakich przedsięwzięć. Co roku organizowane były Mistrzostwa Województwa w lekkoatletyce, zawody  drużyn OSP. Pan komendant był również organizatorem Mistrzostw Polski strażaków w Piłce siatkowej w 2015 roku. Pan Wojciech Jeleń działał też społecznie. Przez 10 lat sprawował funkcję komendanta gminnego OSP Bełchatów.

W czasie swojej długoletniej służby został odznaczony wieloma medalami i orderami. Najważniejsze z nich to:

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Złoty znak związku

Złota odznaka „ Zasłużony  dla ochrony przeciwpożarowej”

Brązowa odznaka „Zasłużony dla obronności kraju”

Srebrny medal „Za długoletnią służbę”

Srebrny „Krzyż zasługi”.

 

Odwołanie Komendanta Powiatowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Covid-19

koronawirus_wwwOd 12 marca na terenie całego kraju wprowadzony został stanu zagrożenia epidemicznego. Pamietajmy, że zachowanie podstawowych zasad higieny może zminimalizować ryzyko zakażenia. O czym jeszcze należy wiedzieć w związku z koronawirusem? Przede wszystkim o tym, by bez wyraźnej potrzeby nie wychodzić z domu, ograniczyć spotkania towarzyskie, a sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub internetowo !!!.

Więcej informacji na stronie:

www.straz.gov.pl

https://www.belchatow.pl

Zostań w domu – bądź bezpieczny

Pismo do wiadomości – Panie/PanowiePrezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie z trenu województwa łódzkiego

 

 

       W dniu 17 stycznia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego dla KPPSP w Bełchatowie oraz samochodów pożarniczych dla OSP Chabielice i OSP Zawadów oraz oddanie do użytkowania Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK”
W uroczystościach wzięli udział między innymi: Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. Adam Stańdo, Starosta Bełchatowski p. Dorota Pędziwiatr,  v-ce Starosta p. Jacek Bakalarczyk,  wójtowie gminy Szczerców p. Krzysztof Kamieniak, gminy Bełchatów p. Konrad Koc, v-ce Prezydent Bełchatowa p. Dariusz Matyśkiewicz, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Jeleń, Prezes Oddziału Zarządu ZOSP RP dh Stanisław Krasoń.

Przekazany sprzęt to:

     1. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 9/60 dla KPPSP w Bełchatowie, został zabudowany przez firmę Bocar na trzyosiowym podwoziu Volvo FMX z napędem 6×6 z kabiną trzyosobową. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 9000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 900 litrów, autopompa o wydajności 6495 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar, zdalnie sterowane działko wodno-pianowe DWP 50 o zasięgu rzutu 90 metrów, 40-metrowa linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i sprzęt według standardu wyposażenia Komendy Głównej PSP dla samochodu GCBA 7/40. Wartość samochodu to 1 182 786 zł. Zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

      2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy o oznaczeniu pożarniczym GBA 3/36 RENAULT  dla jednostki OSP KSRG w Chabielicach.
Wartość zadania wynosiła 799 992 zł. a zakup samochodu został umożliwiony dzięki dotacją:
Komendanta Głównego PSP tzw. dotacja KSRG: 350 000 zł,
WFOŚiGW: 210 000 zł, 
Środki z urzędu gminy 239 992 zł.

       3. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy o oznaczeniu pożarniczym GBA 3/29 MAN dla jednostki OSP Zawadów.
Wartość zadania wynosiła 760 000 zł. a zakup samochodu został umożliwiony dzięki dotacją:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 280 000 zł,
Środki z Komendy Głównej PSP: 100 000 zł,
WFOŚiGW: 180 000 zł, 
Środki z urzędu gminy 200 000 zł.

     Powstanie Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK” zostało umożliwione dzięki środkom pochodzącym z KG PSP, które wynosiły 22.000 zł  oraz dzięki środkom własnym KP PSP. Remont sali wykonany został  przez strażaków we własnym zakresie.

     Co roku strażacy z KP PSP w Bełchatowie goszczą wiele grup dzieci ze szkół i przedszkoli  zapoznając dzieci ze sprzętem i pracą strażaków. Przeprowadzają akcje edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej przedlekarskiej. Ostrzegają przed zagrożeniami podczas wakacji, zagrożeniami powstania pożaru w lesie, podczas ferii zimowych, zagrożeniami jakie może stwarzać czad, olej jadalny czy prąd elektryczny. Informują jak powiadamiać w przypadku zagrożenia służby ratunkowe, jak kierować się w przypadku ewakuacji znakami ewakuacyjnymi. Taka sala edukacyjna nie tylko ułatwi to zadanie strażakom ale również pozwoli w sposób bardziej przyjemny  dzieciom zapoznawać się z tematyką bezpieczeństwa.

Galeria