Przekazanie samochodu pożarniczego dla KPPSP w Bełchatowie oraz samochodów pożarniczych dla OSP Chabielice i OSP Zawadów oraz oddania do użytkowania Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK”

           W dniu 17 stycznia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego dla KPPSP w Bełchatowie oraz samochodów pożarniczych dla OSP Chabielice i OSP Zawadów oraz oddanie do użytkowania Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK” W uroczystościach wzięli udział między innymi: Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. …

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. Nagroda przyznawana jest w …

Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny – TO NIC NIE KOSZTUJE !!!

Informujemy, że Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi realizuje projekt pn. "Dziecko w rodzinie", mający na celu zwrócenie uwagi rodzicom/opiekunom o obowiązku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 …