29 czerwca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP : st. bryg. Grzegorz Janowski z dniem 30 czerwca br. odwołał  ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie st. bryg.Wojciecha Jelenia. Z dniem 1 lipca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie dotychczasowemu dowódcy JRG Bełchatów mł. bryg. Adamowi Pstrokońskiemu.

St. bryg. Wojciech Jeleń swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1987 roku od nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dnia 01.09. 1992 mega-pizzeria.com , po ukończeniu studiów  i otrzymaniu tytułu mgr inż. pożarnictwa, został skierowany do służby w JRG w Bełchatowie. Swoją służbę rozpoczął na stanowisku dowódcy sekcji, a następnie objął stanowisko oficera ds. kontrolno – rozpoznawczych w KR PSP w Bełchatowie.

W dniu 15.11.1993 r. został mianowany na stanowisko z- cy dowódcy JRG, na którym pracował przez 6 lat. Po reformie administracyjnej  i zmianach kadrowych został dowódcą JRG. Podczas swojej 10 letniej służby na tym stanowisku dowodził wieloma trudnymi akcjami ratowniczo –  gaśniczymi. Były to m.in. pożar zwałowarki w kopalni Bełchatów, czy wypadek cysterny w Krześlowie.

W dniu 16.11.2009 r. został powołany na stanowisko z-cy komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie, a w 2013 roku został Komendantem Powiatowym w tutejszej jednostce.

Oprócz zadań typowo pożarniczych st. bryg. Wojciech Jeleń  organizował wiele różnorakich przedsięwzięć. Co roku organizowane były Mistrzostwa Województwa w lekkoatletyce, zawody  drużyn OSP. Pan komendant był również organizatorem Mistrzostw Polski strażaków w Piłce siatkowej w 2015 roku. Pan Wojciech Jeleń działał też społecznie. Przez 10 lat sprawował funkcję komendanta gminnego OSP Bełchatów.

W czasie swojej długoletniej służby został odznaczony wieloma medalami i orderami. Najważniejsze z nich to:

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

Złoty znak związku

Złota odznaka „ Zasłużony  dla ochrony przeciwpożarowej”

Brązowa odznaka „Zasłużony dla obronności kraju”

Srebrny medal „Za długoletnią służbę”

Srebrny „Krzyż zasługi”.

 

Odwołanie Komendanta Powiatowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Covid-19

koronawirus_wwwOd 12 marca na terenie całego kraju wprowadzony został stanu zagrożenia epidemicznego. Pamietajmy, że zachowanie podstawowych zasad higieny może zminimalizować ryzyko zakażenia. O czym jeszcze należy wiedzieć w związku z koronawirusem? Przede wszystkim o tym, by bez wyraźnej potrzeby nie wychodzić z domu, ograniczyć spotkania towarzyskie, a sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub internetowo !!!.

Więcej informacji na stronie:

www.straz.gov.pl

https://www.belchatow.pl

Zostań w domu – bądź bezpieczny

Pismo do wiadomości – Panie/PanowiePrezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie z trenu województwa łódzkiego