gallery

31 stycznia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Bełchatowie odbyła się Narada Roczna podsumowująca działalność bełchatowskich strażaków w 2016 r. W naradzie udział wzięli m.in. Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Paweł Stępień, Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego p. Krzysztof Gajda, Prezes ZP ZOSP RP
w Bełchatowie dh st. bryg. w st. spocz. Stanisław Krasoń, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów p. dr Piotr Ozga, Z-ca Komendanta Policji w Bełchatowie mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu powiatu, prezesi zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP oraz komendanci gminni związku.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie – st. bryg. Wojciech Jeleń, który przedstawił „Informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, będące podsumowaniem działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w roku 2016. Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie omówił działania ratowniczo – gaśnicze bełchatowskich strażaków, przedstawił zrealizowane inwestycje, zakupy sprzętu pożarniczego oraz wskazał zadania do realizacji w 2017 r. Przedstawił statystykę zdarzeń z ubiegłego roku, porównując ilości tych zdarzeń z latami poprzednimi, podsumował działalności operacyjno – szkoleniową oraz kontrolno – rozpoznawczą.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bełchatowskiego interweniowały 1392 razy, prowadząc działania przy 298 pożarach, 1037 miejscowych zagrożeniach oraz 57 alarmach fałszywych. Średnio strażacy na terenie powiatu bełchatowskiego w działaniach ratowniczych interweniowali co 6 godzin i 18 minut.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Maciejewski.

gallery

[foogallery id=”347″]
gallerygallery

gallerygallery