Koło Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP w Bełchatowie

Związek Emerytów i Rencistów informuje, że organizowana jest wycieczka turystyczna dla strażaków i emerytów w dniach 13-16 września do Lwowa.Koszt wycieczki 490 zł od osoby.Na wyjazd niezbędny  jest paszport. Osoby chętne proszone są o wpłacenie zaliczki w wys. 200 zł od osoby do dnia 31 maja 2018 r.Zaliczkę należy wpłacać do Jerzego Stefanka

_______________________________________________________________________________________________________

KOŁO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP w BEŁCHATOWIE


       Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Bełchatowie reaktywowało swoją działalność 20.02.2009 r. Obecny stan członków wynosi ogółem 30 osób. Biuro Koła znajduje się w budynku KP PSP w Bełchatowie przy ul. Wspólnej 7. Zarząd Koła składa się z 7 osób. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 osób.
       Skład osobowy Zarządu Koła:
    Prezes: Mirosław Stasiak, tel.: 602 624 105
    Wiceprezes: Sławomir Stemplewski
    Sekretarz: Józef Wasilewski
    Skarbnik: Jerzy Stefanek
    Członek Zarządu: Stanisław Krasoń , Bogdan Gołąb , Ryszard Zawodziński


       W dniu 11 czerwca br. w Szkółce Leśnej Borowiny Nadleśnictwa Bełchatów odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła ZEiRPRP w Bełchatowie z okazji XX-lecia działalności Koła. Rozpoczynając uroczystość Prezes Koła Mirosław Stasiak powitał zaproszonych gości: Prezesa ZW ZEiRPRP Ireneusza Mańko i Skarbnika ZW ZEiRP RP PaczulskiegoJana , Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie st. kpt. Krzysztofa Kowalczyka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów Jarosława Zająca i Zastępcę Dowódcy JRG mł. bryg. Sylwestra Baranowicza. Następnie w krótkim referacie przedstawił historię Koła od jego powstania. Goście zwracając się do przybyłych seniorów – emerytów i rencistów PSP powiatu bełchatowskiego – życzyli im głównie zdrowia i długiego korzystania z emeryckich apanaży. Z okazji jubileuszu czterech członków koła: Grzegorek Józef, Wasilewski Józef, Stanisław Wojtyra, Zawodziński Ryszard z rąk Prezesa ZW ZEiRPRP Ireneusza Mańko otrzymało odznakę honorową Zasłużony dla ZEiRPRP, a Prezes Koła w Bełchatowie otrzymał pamiątkowy drewniany dyplom. Wszyscy zaproszeni goście i przybyli na uroczystość emeryci na pamiątkę jubileuszu otrzymali specjalnie wykonane na tą okazję pamiątkowe kubki. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania pobiesiadowali trochę w pięknej scenerii szkółki leśnej, czemu sprzyjała słoneczna tego dnia pogoda.