W dniu 17 stycznia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego dla KPPSP w Bełchatowie oraz samochodów pożarniczych dla OSP Chabielice i OSP Zawadów oraz oddanie do użytkowania Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK”
W uroczystościach wzięli udział między innymi: Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. Adam Stańdo, Starosta Bełchatowski p. Dorota Pędziwiatr,  v-ce Starosta p. Jacek Bakalarczyk,  wójtowie gminy Szczerców p. Krzysztof Kamieniak, gminy Bełchatów p. Konrad Koc, v-ce Prezydent Bełchatowa p. Dariusz Matyśkiewicz, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Jeleń, Prezes Oddziału Zarządu ZOSP RP dh Stanisław Krasoń.

Przekazany sprzęt to:

     1. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 9/60 dla KPPSP w Bełchatowie, został zabudowany przez firmę Bocar na trzyosiowym podwoziu Volvo FMX z napędem 6×6 z kabiną trzyosobową. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 9000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 900 litrów, autopompa o wydajności 6495 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar, zdalnie sterowane działko wodno-pianowe DWP 50 o zasięgu rzutu 90 metrów, 40-metrowa linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i sprzęt według standardu wyposażenia Komendy Głównej PSP dla samochodu GCBA 7/40. Wartość samochodu to 1 182 786 zł. Zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

      2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy o oznaczeniu pożarniczym GBA 3/36 RENAULT  dla jednostki OSP KSRG w Chabielicach.
Wartość zadania wynosiła 799 992 zł. a zakup samochodu został umożliwiony dzięki dotacją:
Komendanta Głównego PSP tzw. dotacja KSRG: 350 000 zł,
WFOŚiGW: 210 000 zł, 
Środki z urzędu gminy 239 992 zł.

       3. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy o oznaczeniu pożarniczym GBA 3/29 MAN dla jednostki OSP Zawadów.
Wartość zadania wynosiła 760 000 zł. a zakup samochodu został umożliwiony dzięki dotacją:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 280 000 zł,
Środki z Komendy Głównej PSP: 100 000 zł,
WFOŚiGW: 180 000 zł, 
Środki z urzędu gminy 200 000 zł.

     Powstanie Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK” zostało umożliwione dzięki środkom pochodzącym z KG PSP, które wynosiły 22.000 zł  oraz dzięki środkom własnym KP PSP. Remont sali wykonany został  przez strażaków we własnym zakresie.

     Co roku strażacy z KP PSP w Bełchatowie goszczą wiele grup dzieci ze szkół i przedszkoli  zapoznając dzieci ze sprzętem i pracą strażaków. Przeprowadzają akcje edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej przedlekarskiej. Ostrzegają przed zagrożeniami podczas wakacji, zagrożeniami powstania pożaru w lesie, podczas ferii zimowych, zagrożeniami jakie może stwarzać czad, olej jadalny czy prąd elektryczny. Informują jak powiadamiać w przypadku zagrożenia służby ratunkowe, jak kierować się w przypadku ewakuacji znakami ewakuacyjnymi. Taka sala edukacyjna nie tylko ułatwi to zadanie strażakom ale również pozwoli w sposób bardziej przyjemny  dzieciom zapoznawać się z tematyką bezpieczeństwa.

Galeria