W dniu 17 stycznia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bełchatowie odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego dla KPPSP w Bełchatowie oraz samochodów pożarniczych dla OSP Chabielice i OSP Zawadów oraz oddanie do użytkowania Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK”
W uroczystościach wzięli udział między innymi: Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. Adam Stańdo, Starosta Bełchatowski p. Dorota Pędziwiatr,  v-ce Starosta p. Jacek Bakalarczyk,  wójtowie gminy Szczerców p. Krzysztof Kamieniak, gminy Bełchatów p. Konrad Koc, v-ce Prezydent Bełchatowa p. Dariusz Matyśkiewicz, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Jeleń, Prezes Oddziału Zarządu ZOSP RP dh Stanisław Krasoń.

Przekazany sprzęt to:

     1. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 9/60 dla KPPSP w Bełchatowie, został zabudowany przez firmę Bocar na trzyosiowym podwoziu Volvo FMX z napędem 6×6 z kabiną trzyosobową. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 9000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 900 litrów, autopompa o wydajności 6495 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar, zdalnie sterowane działko wodno-pianowe DWP 50 o zasięgu rzutu 90 metrów, 40-metrowa linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i sprzęt według standardu wyposażenia Komendy Głównej PSP dla samochodu GCBA 7/40. Wartość samochodu to 1 182 786 zł. Zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

      2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy o oznaczeniu pożarniczym GBA 3/36 RENAULT  dla jednostki OSP KSRG w Chabielicach.
Wartość zadania wynosiła 799 992 zł. a zakup samochodu został umożliwiony dzięki dotacją:
Komendanta Głównego PSP tzw. dotacja KSRG: 350 000 zł,
WFOŚiGW: 210 000 zł, 
Środki z urzędu gminy 239 992 zł.

       3. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy o oznaczeniu pożarniczym GBA 3/29 MAN dla jednostki OSP Zawadów.
Wartość zadania wynosiła 760 000 zł. a zakup samochodu został umożliwiony dzięki dotacją:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 280 000 zł,
Środki z Komendy Głównej PSP: 100 000 zł,
WFOŚiGW: 180 000 zł, 
Środki z urzędu gminy 200 000 zł.

     Powstanie Sali Edukacyjnej dla Dzieci „OGNIK” zostało umożliwione dzięki środkom pochodzącym z KG PSP, które wynosiły 22.000 zł  oraz dzięki środkom własnym KP PSP. Remont sali wykonany został  przez strażaków we własnym zakresie.

     Co roku strażacy z KP PSP w Bełchatowie goszczą wiele grup dzieci ze szkół i przedszkoli  zapoznając dzieci ze sprzętem i pracą strażaków. Przeprowadzają akcje edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej przedlekarskiej. Ostrzegają przed zagrożeniami podczas wakacji, zagrożeniami powstania pożaru w lesie, podczas ferii zimowych, zagrożeniami jakie może stwarzać czad, olej jadalny czy prąd elektryczny. Informują jak powiadamiać w przypadku zagrożenia służby ratunkowe, jak kierować się w przypadku ewakuacji znakami ewakuacyjnymi. Taka sala edukacyjna nie tylko ułatwi to zadanie strażakom ale również pozwoli w sposób bardziej przyjemny  dzieciom zapoznawać się z tematyką bezpieczeństwa.

Galeria

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

1_a__

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach.W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

 

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

 

 

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego