Spotkanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Państwowej Straży Pożarnej

źródło informacji KG PSP