10 maja „Dzień Strażaka”

Dzień strażaka 2019

Tegoroczny „Dzień Strażaka” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Bełchatowie obchodzony był 10 maja na placu przed strażnicą i rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Adama Pstrokońskiego zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Markowi Jankowskiemu.

Komendant w swoim wystąpieniu podziękował, władzom samorządowym za wsparcie jakie okazują lokalnym strażakom oraz funkcjonariuszom i pracownikom za swoje zaangażowanie w realizację i propagowanie zadań służących ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu pożarowemu. Złożył życzenia wszystkim strażakom, pracownikom cywilnym i weteranom służby pożarniczej z okazji święta strażaków, których patronem jest św. Florian.

Następnie odczytano listy okolicznościowe.

            Po odczytaniu listów okolicznościowych nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali,
dyplomów oraz aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe, którym:

 

1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższe stopnie służbowe:

– starszego kapitana – kpt. Przemysławowi Kowalskiemu, 

– kapitana – mł. kpt. Arkadiuszowi Hopie,

                       mł. kpt. Rafałowi Jakubczykowi.  

2. Komendant Główny PSP nadał stopień:
– starszego aspiranta – asp. Sławomirowi Gajdzie, 

– aspiranta – mł. asp. Piotrowi Bartkiewiczowi,

                         mł. asp. Sylwestrowi Hojwie.

3. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień:
– ogniomistrza:

 mł. ogn. Tomaszowi Gosławskiemu, 

 mł. ogn. Robertowi Rakoczemu,

 mł. ogn. Aleksandrowi Kuligowi,

 mł. ogn. Krzysztofowi Szczur,

– młodszego ogniomistrza – st. sekc. Tomaszowi Milerowi,

– starszego sekcyjnego – sekc. Dawidowi Albin,

                                          sekc. Mateuszowi Celadynowi,

                                          sekc. Danielowi Dymek,

                                          sekc. Łukaszowi Gapanowiczowi,

                                          sekc. Piotrowi Zjawińskiemu.

4. Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie nadał stopień:

– starszego strażaka –  str. Dawidowi Łuckiemu,

              str. Jackowi Organiściakowi,

              str. Norbertowi Skalskiemu.

5. Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP odznaczono    dwóch emerytów

6. W dniu 15 maja 2019 r. na Obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Kutnie

odznaczeni zostaną:

Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – st. bryg. Wojciech Jeleń,

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – kpt. Michał Wieczorek.

Awans na  wyższy stopnień służbowy młodszego brygadiera otrzyma:

 st. kpt. Jacek Blaźniak

 

 

Opracował: mł. bryg. Wojciech Maciejewski – oficer prasowy KP PSP w Bełchatowie

Zdjęcia: st. kpt. Cezary Krysiak – st. specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych KP PSP w Bełchatowie

„Dzień Strażaka 2019”