Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

ustanowił dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy

dzień 11 maja 2019 roku (sobota) dniem pracującym

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie