„DROGA POŻAROWA – DROGĄ ŻYCIA”.

Dzisiaj tj. 26IV br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie odbyła
się inauguracja kampanii profilaktycznej „DROGA POŻAROWA – DROGĄ ŻYCIA”.

Kampania promowana jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Urząd Miasta Bełchatowa, Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie oraz Straż Miejską w Bełchatowie.

Patronat nad akcją objęty został przez panią prezydent Miasta Bełchatowa Mariolę Czechowską.

Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważne są drogi pożarowe, gdyż od ich drożności zależy szybkie dotarcie służb ratowniczych na miejsce zdarzenia. Chcemy uświadomić kierowcom, że blokowanie dróg pożarowych może doprowadzić do tragedii. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców przybliżymy tematykę dróg pożarowych na osiedlach mieszkaniowych. Ważne jest, aby zmotoryzowani mieszkańcy stosowali się do znaków drogowych zwłaszcza znaku D-40, który zobowiązuje m.in. do postoju tylko w miejscach wyznaczonych.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli: prezesi spółdzielni mieszkaniowych, kierownicy przedsiębiorstw mieszkaniowych, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz media.

0001