Zarządzeniem nr 5/2019

Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ustanowił dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dzień 11 maja 2019 roku (sobota) dniem pracującym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie

„DROGA POŻAROWA – DROGĄ ŻYCIA”.

Dzisiaj tj. 26IV br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie odbyła się inauguracja kampanii profilaktycznej „DROGA POŻAROWA – DROGĄ ŻYCIA”. Kampania promowana jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Urząd Miasta Bełchatowa, Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie oraz Straż Miejską w Bełchatowie. Patronat nad akcją objęty został przez panią prezydent Miasta …