Zmiana terminu eliminacji powiatowych OTWP – 2019
Eliminacje odbędą się 8 kwietnia 2019 r.o godz. 10.00 w siedzibie KP PSP w Bełchatowie przy ul. Wspólnej 7.
 
W związku z powyższym prosimy o nadesłanie listy finalistów szczebla miejskiego/gminnego do dnia 4 kwietnia 2019 r. do Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie (w formie elektronicznej na adres: kppsp01@straz.lodz.pl, lub faksem nr 44 633 82 10). Wzór karty zgłoszenia znajduje się w zakładce Prewencja.
 
Materiał szkoleniowy dotyczący Turnieju znajduje się pod wskazanym linkiem: