W dniu 28.12.2018 r. w tutejszej komendzie zostały przekazane druhom OSP karty paliwowe, które w wyniku podpisanej umowy pomiędzy Komendantem Głównym PSP a PKN ORLEN gwarantują jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego otrzymanie rabatu na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce.

Galeria