slider

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Więcej informacji: 
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36473

 

mCzad oszukuje zmysły mNIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ! mTe objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla mW Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na festyn pn. „Czad i Ogień. Obudź czujność", który będzie miał miejsce 13 października (sobota) na Rynku Manufaktury – początek godzina 11.00. 

Jedną z głównych atrakcji będzie konkurs, w którym nagrodami są dualne czujki tlenku węgla i dymu, losowania czujek przewidziane są przez cały czas trwania Festynu.

plakat_Obszar roboczy 1

plakat-03333

Poza konkursem przewidziane są atrakcje dla najmłodszych i nieco starszych:

 • pokazy spalania tłuszczy palnych,
 • prezentacja mobilnego trenażera rozgorzeniowo-dymowego,
 • pokazy udzielania pierwszej pomocy,
 • konsultacje w zakresie ochrony p.poż. i kominiarskie,
 • prezentacje sprzętu grup specjalistycznych,
 • pokaz ratownictwa technicznego,
 • prezentacje sprzętu grup specjalistycznych,
 • namioty edukacyjne – malowanki, gry i bajki strażackie, malowanie twarzy, gry i zabawy
 • występy Teatru Piccolo,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • pokazy capoeira, akrobatyczne, żonglerki
 • konkursy cyrkowe.

zakończenie przewidujemy na godz. 18.00.