Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka

J. Brudziński_ Dzień Strażaka