Dzień strażaka 2018

Tegoroczny „Dzień Strażaka” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Bełchatowie obchodzony był 18 maja na placu przed strażnicą i rozpoczął  się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Adama Pstrokońskiego Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP
w Bełchatowie który powitał zaproszonych gości, wszystkich strażaków, pracowników cywilnych, emerytów i media.  Spośród zaproszonych gości zaszczycili nas swoją obecnością między innymi:

 • – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi – st. bryg. Jarosław Wlazłowski,
 • – Posłanka na Sejm RP – Małgorzata Janowska,
 • – Poseł na Sejm RP – Dariusz Kubiak,
 • – Wicestarosta Bełchatowski – Grzegorz Gryczka,
 • – Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego – Krzysztof Gajda,
 • – Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie – insp. Karol Mielczarek,
 • – Prezes ZOP ZOSP RP – dh. Stanisław Krasoń,
 • – Kapelan Powiatowy Strażaków – dh. Leszek Druch,
 • – ks. kanonik – Zbigniew Zgoda,
 • – Wiceprezydent Bełchatowa – Łukasz Politański,
 • – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie – Elżbieta Naturalna,
 • – Burmistrz Zelowa – Urszula Świerczyńska,
 • – Wójt Gminy Szczerców – Krzysztof Kamieniak,
 • – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów – Jarosław Zając,
 • – Komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie – Piotr Barasiński,
 • – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Bełchatowie – Elżbieta Świerczyńska – Musiał,
 • – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Henryk Wojciechowski,
 • – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie – Maria Ziębaczewska,
 • – Inspektor sanitarny MSWiA – Maria Rudzka-Celadyn,
 • – Kierownik Działu Ratownictwa Technicznego Oddziału Elektrowni Bełchatów – Jan Antoszczyk,
 • – Dyrektor ZSP nr 3 w Bełchatowie – Piotr Mielczarek,
 • – Sekretarz Gminy Rusiec – Ewa Cybułka,
 • – Sekretarz Gminy Kluki – Grzegorz Turlejski,

Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił, iż Dzień Strażaka w tym roku jest
wyjątkowy, gdyż jest to czas radości i dumy z obchodzenia setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez nasz kraj. Nawiązał również do 50 rocznicy utworzenia w Bełchatowie Zawodowej Straży Pożarnej na bazie rozwiązanej Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej przy Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Podziękował w swoim przemówieniu parlamentarzystom, władzom samorządowym za wsparcie jakie okazują lokalnym strażakom oraz funkcjonariuszom  i pracownikom za swoje zaangażowanie w realizację i propagowanie zadań służących ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu pożarowemu. Złożył życzenia wszystkim strażakom, pracownikom cywilnym i weteranom służby pożarniczej
z okazji święta strażaków, których patronem jest św. Florian.

Następnie odczytano listy okolicznościowe Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka.

            Po odczytaniu listów okolicznościowych nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali,
dyplomów oraz aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe, którym:

1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień:
    – kapitana – mł. kpt. Kamila Radziejewskiego i mł. kpt. Kamila Renosika.
2. Komendant Główny PSP nadał stopień:

 •  – aspiranta sztabowego – st. asp. Krzysztof Olejnik i st. asp. Dariusz Walczak
 •  – starszego aspiranta – asp. Tomasz Martyniak
 •  – aspiranta – mł. asp. Łukasz Olczyk i mł. asp. Robert Susmęd

3. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień:

 •  – starszego ogniomistrza – ogn. Marcin Stelmaszczyk i ogn. Sławomir Tuchowski
 •  – ogniomistrza – mł. ogn. Krzysztof Jakóbczyk i mł. ogn.  Zbigniew Jakubczak
 •  – młodszego ogniomistrza – st. sekc. Jakub Majewski i st. sekc. Jarosław Król
 •  – starszego sekcyjnego – sekc. Michał Siwik

4. Na wniosek Komendanta Powiatowego w Bełchatowie Prezydium ZOW ZOSP RP w Łodzi   nadało: Brązowe medale Za Zasługi dla Pożarnictwa dla: 

 • – sekc. Konrad Chlebowski s. Krzysztofa
 •  – sekc. Łukasz Gapanowicz s. Stanisława
 •  – sekc. Bartłomiej Stemplewski s. Sławomira

5. Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP odznaczono

 • – dh. Ałaszewski Krzysztof,
 • – dh. Bartkiewicz Jozef,
 • – dh. Stemplewski Sławomir

6. W dniu 19 maja 2018 r. na Obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka awans na kolejne  

     stopnie służbowe otrzymało – 3 strażaków

 • na stopień młodszego brygadiera; st. kpt. Krzysztof Kowalczyk
 • na stopień starszego kapitana: kpt. Cezary Krysiak
 •  na stopień sekc – st. str. Mateusz Głowacki

Opracował: mł. bryg. Wojciech Maciejewski – oficer prasowy KP PSP w Bełchatowie