NARADA ROCZNA

 

W dniu 24 stycznia br. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się Narada Roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie w 2017 r.. Komendant Powiatowy wraz ze swoim zastępcą oraz kierownikami komórek organizacyjnych przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania komendy, liczbę oraz zdarzenia z jakimi zmagali się strażacy na terenie powiatu bełchatowskiego.

W naradzie udział wzięli: st. bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, Grzegorz Gryczka – Wicestarosta  Bełchatowski, Pan Krzysztof Gajda – członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego, wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, przewodniczący rad gmin oraz przedstawiciele służb współpracujących; Nadleśnictwa Bełchatów, Policji oraz komendanci gminni ZOSP RP.

Miniony rok był kolejnym, w którym liczba podejmowanych interwencji rosła. W 2017 roku strażacy byli wzywani do 1505 zdarzeń, na co złożyły się pożary – 243, miejscowe zagrożenia – 1176 oraz wezwania do fałszywych alarmów w liczbie 86. Na rekordową liczbę zdarzeń wpływ miała przede wszystkim liczba interwencji związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów i innych anomalii pogodowych.

Spotkanie było też okazją do przedstawienia planów na rok 2018. Jednym z głównych celów jest stworzenie w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie Sali edukacyjnej „Ognik”, która służyć ma edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń pożarowych
i sposobu postępowania w razie pożaru. Ważnym zadaniem jakie postawiła sobie bełchatowska komenda na rok 2018 będzie podmiana specjalistycznego samochodu ratownictwa wodnego.