W dniu 29 września 2017 r. na terenie Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej COLEP Polska sp. z.o.o. odbyły się wojewódzkie ćwiczenia zgrywające współdziałania sił i środków KSRG z innymi służbami i podmiotami podczas działań ratowniczo gaśniczych z zakresu walki z pożarami oraz ratownictwa medycznego pod kryptonimem „Colep COO 2017”. W działaniach udział wzięły siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z woj. łódzkiego. Z jednostkami KSRG współdziałały siły i środki policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Wewnętrznym Planie  Operacyjno – Ratowniczym dla firmy COLEP Polska sp. z o.o. w Kleszczowie, możliwości  taktycznych zastępów, w tym pododdziału COO  ŁBO podczas wycieku i pożaru alkoholu oraz cele poboczne tj. doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji sił i środków ratowniczych, w tym sił środków Policji, Zespołu Ratownictwa Medycznego, rozpoznanie wstępnych zagrożeń, dróg dojazdowych, zaopatrzenia wodnego na terenie firmy oraz doskonalenie procedur alarmowania pododdziału COO.

Kierującym Działaniami Ratowniczymi podczas ćwiczeń był st. kpt. Krzysztof Kowalczyk – zastępca komendanta powiatowego PSP w Bełchatowie.Ćwiczenia obserwował zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski i na zakończenie dokonał ich podsumowania.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Maciejewski.