29.09.2017 Ćwiczenia „COLEP Polska”

W dniu 29 września 2017 r. na terenie Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej COLEP Polska sp. z.o.o. odbyły się wojewódzkie ćwiczenia zgrywające współdziałania sił i środków KSRG z innymi służbami i podmiotami podczas działań ratowniczo gaśniczych z zakresu walki z pożarami oraz ratownictwa medycznego pod kryptonimem „Colep COO 2017”. W działaniach udział wzięły …