X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 17 września 2017 r. na terenie stadionu sportowego należącego do Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie obyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bełchatowskiego. W zawodach wzięło udział łącznie 21 zespołów w tym: 9 drużyn męskich, 5 drużyn żeńskich oraz 3 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców.

Strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Najlepszą męską drużyną pożarniczą (grupa „A”) okazali się strażacy z OSP Dobrzelów, II miejsce zajęli strażacy z OSP Wadlew a III miejsce strażacy z OSP Zelów.

Z pięciu startujących kobiecych drużyn pożarniczych (grupa „C”) najlepszą okazała się drużyna z OSP Dobrzelów, II miejsce zajęła drużyna z OSP Postękalice a na III miejscu rywalizację zakończyła drużyna z OSP Wypychów.

Najlepszą młodzieżową drużyną pożarniczą dziewcząt okazała się drużyna przy OSP Postękalice przed drużyną przy OSP Osiny i przy OSP Dobrzelów. Wśród chłopców I miejsce zajęła MDP przy OSP Pożdżenice przed drużyną przy OSP Dobrzelów i przy OSP Drużbice.

Poza konkurencją została przeprowadzona musztra.

Rywalizację drużyn podczas zawodów śledzili: Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie st. bryg. Wojciech Jeleń, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Bełchatowie Związku OSP RP st. bryg. w st. spocz. dh Stanisław Krasoń, p. Waldemar Wyczachowski – Starosta  Bełchatowski, v-ce Prezydent Bełchatowa, pani Burmistrz Zelowa, wójtowie, przewodniczący rad miast i gmin oraz zaproszonymi goście.   

Na zakończenie najlepszym drużynom i zawodnikom wręczono dyplomy, puchary oraz nagrody.